Kako do nas

U Ruskamen se stiže Jadranskom magistralom, a smješten je na pola puta između Splita i Makarske.

Udaljenosti:
od Splita: 30 km
od Makarske: 30 km
od Omiša: 6 kilometara jugoistočno